Studenti Mašinskog fakulteta UIS-a boravili na Univerzitetu Duisburg-Essen u Nјemačkoj

U okviru ERASMUS+ projekta REBUS (REady for BUSiness –  Integrating and validating practical entrepreneurship skills in  engineering and ICT studies) studenti Mašinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu boravili su na Univerzitetu Duisburg-Essen u Nјemačkoj.

Dvanaest studenata i dva profesora su u periodu od 29.08.2018. do 08.09.2018. godine, zajedno sa kolegama iz regiona i Evrope, prošli obuke eminentih predavača sa Univerziteta Duisburg-Essen iz oblasti preduzetništva.

Cilј obuke je bio osposoblјavanje studenata za samostalnu izradu biznis planova, kao i unapređenje preduzetničkih kompetencija kao klјučnih kompetencija za zapošlјavanje budućih inženjera, što je i cilј ovoga projekta.

Na projektu učestvuje petnaest partnera iz regiona i Evrope. Koordinator projekta u ime Univerziteta u Istočnom Sarajevu je doc. dr Goran Orašanin.

Utisci studenata

Violeta Milaković, student četvrte godine smjera Inženjerski dizajn proizvoda

Zahvalјujući projektu REBUS i Mašinskom fakultetu Istočno Sarajevo posjetili smo Nјemačku, gdje smo se upoznali sa studentima iz Rusije i Kosova. Na ovom projektu smo se detalјnije upoznali sa izradom prototipa, kreativnim razmišlјanjem, analizama pri donošenju odluka. Projekat je omogućio i rad u timovima sa studentima različitih vjera, nacionalnosti i tradicije što nam je predstavlјao veliki izazov.

Rad u timovima sa studentima iz drugih država je bio veoma zanimlјiv i dinamičan. Ovaj projekat je omogućio i posjetu gradu Essenu, kao i upoznavanje sa samim tokom razvijanja ideje, od ideje do biznis plana.

Aleksandar Luketa, student treće godine smjera Energetsko procesno mašinstvo

Sama posjeta Univerzitetu Duisburg-Essen na nas je ostavila veliki utisak i impresiju. Oduševlјeni smo načinom na koji su nas dočekali, kao i njihovim gostoprimstvom i energijom koju su odavali. Ova posjeta nam je omogućila da upoznamo druge kulture, narode, njihove načine razmišlјanja i kulturno-edukativni razvoj. Ono što nas je impresioniralo kao predstavnike male sredine iz koje dolazimo je nivo znanja koji posjedujemo i koji nam je tokom ove posjete izvojevao vodeću poziciju. Drago nam je što smo primjetili da su i ostali studenti otvoreni za svaki vid saradnje, komunikaciju i druženje. Zahvalјujući radu u grupama imali smo priliku da se upoznamo sa drugim jezicima, državama iz kojih dolaze, kao i mnogim pojedinostima u njoj. Zahvalni smo ovoj posjeti i drago nam je što smo usvojili dosta korisnih vještina koje možemo prenijeti u naš obrazovni sistem i samim tim ga unaprijediti.

Nikola Kurdulija, student četvrte godine smjera Proizvodno mašinstvo

Posjeta Univerzitetu Duisburg-Essen za nas predstavlјa jedno novo iskustvo koje ćemo pamtiti i koje će nam pomoći za dalјe usavršavanje ove oblasti.  Oduševlјeni smo načinom na koji su nas dočekali, kao i njihovim gostoprimstvom. Ova posjeta nam je omogućila da upoznamo predstavnike sa drugih univerziteta, njihov način razmišlјanja i njihove kvalitete.  Ono što je nas impresioniralo kao predstavnike male sredine iz koje dolazimo je nivo znanja koji posjedujemo i koje nam je tokom ove posjete izvojevalo vodeću poziciju.

Zahvalјujući radu u grupama imali smo priliku da se upoznamo sa drugim jezicima, državama iz kojih dolaze, kao i mnogim pojedinostima u njoj. Ova posjeta je doprinijela novim znanjima i kvalitetima koje do sada nismo imali u toj mjeri.

Ovim putem se zahvalјujemo Univerzitetu Duisburg-Essen na svemu, kao i predstavnicima Univerziteta iz Rusije i Kosova na upoznavanju, druženju i saradnji.