Predstavnici EUNORS-a na godišnjoj regionalnoj konferenciji EEN u Podgorici

Predstavnici konzorcijuma Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske (EUNORS), uklјučujući i predstavnika Univerziteta u Istočnom Sarajevu, učestvuju u radu godišnje regionalne konferencije Evropske mreže preduzetništva (EEN).

Regionalna konferencija se održava 12. i 13. septembra u Podgorici u Crnoj Gori.

Konferencija predstavlјa priliku da pred konzorcijumima zemalјa regiona, ali i predstavnicima Evropske mreže preduzetništva (EEN) iz Brisela, pokažu neke od uspješnih primjera rada konzorzijuma iz Republike Srpske. Jedna od tema koja će biti razmatrana je i najbolјa praksa saradnje između univerziteta i industrijskih malih i srednjih preduzeća.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu na ovoj dvodnevnoj konferenciji predstavlјa mr Jelena Mićić.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu jedan je od članova konzorcijuma projekta Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske (EUNORS).

Članovi Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske, osim Univerziteta u Istočnom Sarajevu, su  Privredna komora Republike Srpske, Univerzitet u Banjoj Luci i Inovacioni centar Banja Luka. Posmatrači aktivnosti EUNORS-a su Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, Ministarstvo finansija i Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, dok je Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća koordinator projekta.