Pismeni poziv za dostavlјanje ponuda za javnu nabavku: „Organizovanje ručka na jednodnevnom izletu u okviru Međunarodnog simpozijuma Agrosym – Jahorina 2018.“ za potrebe Polјoprivrednog fakulteta Istočno Sarajevo

Prilog: Poziv