Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Nabavka lož-ulјa“ za potrebe Tehnološkog fakulteta Zvornik

Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Nabavka lož-ulјa“ za potrebe Tehnološkog fakulteta Zvornik

Prilog: Оdluka (PDF)