Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: “Nabavka auto-guma” za potrebe Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: “Nabavka auto-guma” za potrebe Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prilog: Оdluka (PDF)