Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini na Polјoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prilog: Konkurs