Interni konkurs za izbor dekana Polјoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prilog: Кonkurs (PDF)