Start / Obavještenja – Univerzitet (strana 20)

Obavještenja – Univerzitet

Obrazac realizacije ugovora

Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku „Nabavka HTZ opreme“ za potrebe Medicinskog fakulteta Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Obrazac

Pročitajte

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluga keteringa za proslavu Dana Mašinskog fakulteta“ za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Odluka

Pročitajte

Izvještaj komisije o izboru u zvanje

Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje višeg asistenta, uža naučna oblast Stomatologija, oralna hirurgija i medicina (uža obrazovna oblast Stomatološka protetika), predmeti: Stomatološka protetika-pretklinika, Mobilna stomatološka protetika, Fiksna stomatološka protetika, Gerontostomatologija,Klinički blok- restaurativna stomatologija, Implantologija, Dentalna anatomija, Gnatologija. Prilog: Izvještaj

Pročitajte

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluga restorana i posluživanja hranom povodom dana Fakulteta i promocije diplomiranih studenata (Usluge kteringa)“ za potrebe Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Odluka

Pročitajte