Start / Obavještenja – Univerzitet (strana 167)

Obavještenja – Univerzitet

Održana sjednica Komiteta za osiguranje kvaliteta

U Rektoratu Univerziteta u Istočnom Sarajevu u utorak, 5. decembra, održana je druga po redu sjednica Komiteta za osiguranje kvaliteta. Članovi Komiteta razmatrali su Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta za 2016. godinu i Izvještaj o studentskoj anketi za lјetni semestar akademske 2016/17. godine. Predsjedavajući Komiteta, prorektor za međunarodnu saradnju …

Pročitajte

Rukovodstvo Univerziteta sa predstavnicima svih nivoa vlasti o prioritetima razvoja Univerziteta

Rukovodstvo Univerziteta u Istočnom Sarajevu na čelu sa vršiocem dužnosti rektora prof. dr Stevom Pašalićem održaće niz sastanaka sa poslanicima u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske, gradonačelnicima i načelnicima, na kojima će se razgovarati o razvoju Univerziteta. U narednom periodu biće održana dva sastanka, …

Pročitajte