Razmjena studenata sa Univerzitetom Balearska ostrva – Erazmus+ KA1

Objavlјen je poziv za prijavu studenata za razmjenu sa Univerzitetom Balearska ostrva –Erazmus+ KA1. Dostupana su tri studentska mjesta za razmjenu u trajanju od jednog semestra (lјetni semestar 2021/22. godine).

Oblasti koje predviđa i pokriva ovaj poziv su:

  • Ekonomija/ turizam i hotelijerstvo

Prijave se vrše onlajn na slјedeće linkove Univerziteta Baleraska ostrva:

Za studente: https://internacional.uib.eu/Mobilitat-i-intercanvi/Alumnat-altres-universitats/Estudiants-de-grau/Erasmus-Paisos-associats-KA107/

Learning agreement students

Svi podaci u vezi sa prijavom se nalaze na navedenim linkovima. Zainteresovani kandidati su dužni da se jave kontakt osobi za međunarodnu saradnju/prodekanu za NIR svog fakuleteta, te na taj način informišu svoj matični fakultet o prijavi.

Sve potrebne dokumente za obavlјanje onlajn prijave, kandidati su dužni sačuvati i predati kontakt osobi za međunarodnu saradnju/prodekanu za NIR svog fakuleteta do konačnog odabira kandidata za razmjenu. Rangiranje i selekciju kandidata primarno obavlјa Univerzitet Baelarska ostrva.

Ukoliko je potrebna pomoć prilikom popunjavanja dokumenata za prijavu, svi kandidati mogu da se jave službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Istočnom Sarajevu iroffice@ues.rs.ba

UES Call Students _IN_Signed