Dan otvorenih vrata i Okrugli sto u okviru ERASMUS+ ECOBIAS projekta na Tehnološkom fakultetu u Zvorniku

U prostorijama Tehnološkog fakulteta u Zvorniku u srijedu, 6. oktobra, u 9.00 časova održaće se Dan otvorenih vrata i Okrugli sto na temu “Značaj ekološke edukacije i monitoringa u očuvanju kvaliteta voda”, u okviru ERASMUS+ ECOBIAS projekta.

U sklopu ovog događaja predviđena je promocija ERASMUS+ ECOBIAS master studijskog programa “Ekološki monitoring slatkih voda”.

Okrugli sto na temu “Značaj ekološke edukacije i monitoringa u očuvanju kvaliteta voda”, čiji su cilјevi podizanje svijesti o značaju i očuvanju vodnih resursa, kao i saradnja univerziteta, javnih preduzeća i industrije u navedenoj oblasti, održaće se u 10.00 časova.

Nadamo se vašem aktivnom učešću!