Posjeta delegacije Visokih studija bezbjednosti i odbrane i Univerziteta odbrane Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Milan Kulić danas je u Rektoratu ugostio delegaciju Visokih studija bezbjednosti i odbrane i Univerziteta odbrane iz Srbije, koju je predvodio rektor Univerziteta odbrane general potpukovnik doc. dr Goran Radovanović.

Rektor Kulić je izrazio čast i zadovolјstvo što je ugledna delegacija posjetila Univerzitet u Istočnom Sarajevu i informisao ih o specifičnostima našeg Univerziteta, istoriji kao i o aktivnim sporazumima koje ima potpisane sa partnerskim univerzitetima u Srbiji, Evropi i svijetu.

Zahvalio je svim fakultetima, odnosno univerzitetima u Srbiji koji su sve ove godine pomagali i još pomažu razvoju Univerziteta u Istočnom Sarajevu i daju poseban kvalitet nastavi na našem Univerzitetu.

Rektor Univerziteta odbrane u Beogradu general potpukovnik doc. dr Goran Radovanović govorio je o značaju ove posjete Republici Srpskoj prvenstveno zbog unapređenja različitih oblika saradnje, kako u domenu obrazovanja tako i u drugim oblastima koje jačaju i ugled i razvoj Republike Srpske, ali i Srbije.

„Mi smo tu da u skladu sa odlukama Vlade Srbije i Ministarstva odbrane izvršimo taj zadatak kako bi naš narod s obje strane Drine imao svijetlu budućnosti i razvijao se u miru i blagostanju“, rekao je rektor Radovanović.

On je naglasio da je Univerzitet odbrane u Beogradu strateški značajan za Srbiju s obzirom na to da školuje buduće oficire, a vrši i realizaciju karijernih usavršavanja na svim nivoima usavršavanja oficira.

Učesnici sastanka su istakli da je Univerzitet u Istočnom Sarajevu jedna od veoma važnih institucuija za razvoj Republike Srpske, te da je saradnja između ove dvije visokoobrazovne institucije do sada bila bogata, posebno kada je riječ o razmjeni profesora i studenata.