Nastava na daljinu do 12. aprila

Republički štab za vanredne situacije na 77. sjednici, održanoj 02. aprila 2021. godine, donio je Zaključak o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj u kojem se, između ostalog, navodi da se nastava na univerzitetima do 12. aprila 2021. godine organizuje na daljinu korišćenjem sredstava elektronske komunikacije.

Zaključak o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj