Onlajn nastava od 22. do 29. marta 2021. godine

Republički štab za vanredne situacije danas je u Banjoj Luci donio Zaklјučak  o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj u kome se, između ostalog, nalaže i univerzitetima u Republici Srpskoj da organizuju nastavu  na dalјinu koristeći sredstava elektronske komunikacije.

Zaklјučak stupa na snagu sutra, 22. marta  i trajaće do 29. marta 2021. godine.

Shodno navedenom, fakulteti/akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu dužni su da organizuju onlajn način izvođenja nastave.

U navedenom periodu rad stručnih službi Rektorata i fakulteta/akademija organizovaće se u smjenama što podrazumijeva naizmjeničan rad polovine radnika od kuće, dok će druga polovina raditi iz prostorija Rektorata, odnosno fakulteta/akademija.

Zaklјučak o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj.

Zaključak