Rang lista kandidata za članove nastavno-naučnog vijeća PoLjoprivrednog fakulteta iz reda studenata

Centralna izborna komisija za sprovođenje izbora članova nastavno-naučnih vijeća fakulteta/nastavno-umjetničkih vijeća akademija iz reda studenata, nakon sprovedenih izbora za članove Nastavno-naučnog vijeća PoLjoprivrednog fakulteta objavLjuje rang listu kandidata:

Datum i vrijeme objave: 17.07.2020. godine u 13:47 časova.