Start / Fakulteti i Akademije / Rang lista kandidata za članove nastavno-naučnog vijeća Fakulteta poslovne ekonomije Bijelјina iz reda studenata

Rang lista kandidata za članove nastavno-naučnog vijeća Fakulteta poslovne ekonomije Bijelјina iz reda studenata

Centralna izborna komisija za sprovođenje izbora članova nastavno-naučnih vijeća fakulteta/nastavno-umjetničkih vijeća akademija iz reda studenata, nakon sprovedenih izbora za članove Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta poslovne ekonomije Bijelјina objavlјuje rang listu kandidata:

Datum i vrijeme objave: 04.12.2019. godine u 09:25 časova.