Start / Fakulteti i Akademije / Državni univerzitet iz Orenburga organizuje konferenciju o važnosti univerziteta u savremenom društvu

Državni univerzitet iz Orenburga organizuje konferenciju o važnosti univerziteta u savremenom društvu

Državni univerzitet iz Orenburga, iz Rusije, sa kojim Univerzitet u Istočnom Sarajevu ima potpisan sporazum o saradnji, u periodu od 23. do 25. januara 2020. godine organizuje međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom „University as a regional center of education, science and culture“.

Tim povodom, pozivaju zainteresovano administrativno i akademsko osoblјe, studente kao i predstavnike javnih službi da učestvuju u radu konferencije.

Na konferencije će se diskutovati o važnosti univerziteta u savremenom društvu, kao i o razvoju obrazovanja na univerzitetima koji bi na adekvatan način odgovorili potrebama tržišta rada.  

Zbornik radova sa konferencije biće objavlјen u elektornskom obliku na sajtu konferencije http://conference.osu.ru, a svi učesnici dobiće potvrdu o učešću.

Rok za apliciraranje za učešće na konferenciji je  26. decembar 2019. godine, a detalјnije informacije možete pogledati u prilogu.