Start / Fakulteti i Akademije / Rang lista kandidata za članove nastavno-umjetničkog vijeća Muzičke akademije iz reda studenata

Rang lista kandidata za članove nastavno-umjetničkog vijeća Muzičke akademije iz reda studenata

Centralna izborna komisija za sprovođenje izbora članova nastavno-naučnih vijeća fakulteta/nastavno-umjetničkih vijeća akademija iz reda studenata, nakon sprovedenih izbora za članove Nastavno-umjetničkog vijeća Muzičke akademije iz reda studenata objavlјuje rang listu kandidata:

Оbavještenje

Rang lista

Datum i vrijeme objave: 12.11.2019. godine u 13:00 časova.