Start / Sva Obavještenja / Obilјežen Dan Medicinskog fakulteta

Obilјežen Dan Medicinskog fakulteta

Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu svečanom akademijom, na kojoj su dodijelјena priznanja pojedincima koji su doprinijeli razvoju Fakulteta, kao i najbolјim istraživačima među studentima i nastavnicima, 15. oktobra je obilјežio Dan Fakulteta i 26 godina postojanja.

Medicinski fakultet je  respektabilna institucija posvećena najvišim standardima u obrazovanju i naučnom istraživanju. Rukovodstvo Fakulteta godinama je ulagalo napore da se održi i unaprijedi kvalitet rada. Osim što je Centar za biomedicinske nauke temelј za dalјe stvaranje sopstvenih visokokvalitetnih kadrova  njegovim formiranjem napravlјen je veliki iskorak u oblasti naučnoistraživačkog rada.

“U fazi je opremanje još jednog centra – za rani rast i razvoj, pored Centra za stomatologiju u koji su poslјednjih godina uložena značajna sredstva. Medicinski fakultet postao je ozbilјna i respektabilna naučno-obrazovna institucija“ rekao je rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Milan Kulić.

Vršilac dužnosti dekana Medicinskog fakulteta prof. dr Dejan Bokonjić rekao je da imaju mnogo planova, prije svega akreditacija preostalih studijskih programa – specijalne edukacije i rehabilitacije i zdravstvene njege, kao i stvaranje Centra izvrsnosti.

“Dodatni korak, nakon osnivanja naučnoistraživačkog centra, je formiranje Centra izvrsnosti odakle su već počeli da izlaze vrlo ozbilјni radovi, visokorangirani u međunarodnim časopisima“, dodao je v.d. dekana Medicinskofg fakulteta prof. dr Dejan Bokonjić.

Napomenuo je da je sve spremno za pokretanje studija na engleskom jeziku od naredne školske godine.

„Imaćemo dosta kandidata iz inostranstva, što će biti sjajna referenca i dalјe otvaranje i ozbilјna internacionalizacija našeg fakulteta“, rekao je profesor Bokonjić.

Za najbolјeg nastavnika istraživača za ovu godinu nagrađen je doktorand i koordinator Centra za biomedicinske nauke Bojan Joksimović. Nјegovim istraživanjem imunoloških terapija kod pacijenata obolјelih od karcinoma dokazano je da primjenom određenih blokatora ćelija, koje je koristio u istraživanju, procenat preživlјavanja pacijenata može biti mnogo veći.

“Nas je deset doktoranada, pišemo doktorske teze, objavlјujemo radove u renomiranim međunarodnim časopisima, dokazujući na svjetskom nivou da se bavimo pravom naukom koja može da ima veliki efekat, naročito, što se tiče moje teme, na pacijente koji boluju od tumora” rekao je Joksimović.

Najbolјi istraživač među studentima je Stanija Jovanović iz Uglјevika, student šeste godine na odsjeku Stomatologija.

“Posjetila sam više kongresa, kako doktora stomatologije, tako i studentskih, a na kongresu u Zagrebu sam osvojila drugo mjesto za najbolјu prezentaciju. Bazirala sam se na protetiku, dječiju stomatologiju i parodentologiju, ali sam pokušala da obuhvatim cjelokupnu stomatologiju” poručila je  Jovanovićeva.

Plaketa Medicinskog fakulteta uručena je profesoru farmakologije u penziji Slobodanu Milovanoviću, a dodijelјeno je i više zahvalnica, među kojima i Seni Durutović iz Nikšića, koja je za vrijeme rata sa Kolom srpskih sestara prikuplјala pomoć u Crnoj Gori za profesore i studente ovog Fakulteta.

Na Medicinskom fakultetu u Foči trenutno studira oko 1.500 studenata iz Republike Srpske i okruženja.

Fakultet danas ima četiri studijska programa – medicina, stomatologija, zdravstvena njega i specijalna edukacija i rehabilitacija, a 2014. godine zaživio je i treći ciklus sudija.

Svečanosti su prisustovali i prorektor za studentska pitanja, kulturu, umjetnost i sport prof. mr Sandra Ivanović, prorektor za nauku, istraživanje i razvoj doc. dr Jelena Krunić, dekani i profesori našeg Univerziteta, kao i mnogobrojne ličnosti iz kulturnog i javnog života.