Start / Sva Obavještenja / Održana sjednica Proširenog kolegijujma

Održana sjednica Proširenog kolegijujma

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je održana sjednica Proširenog kolegijujma na kojoj se diskutovalo o aktuelnim pitanjima bitnim za početak akademske 2019/2020. godine.

Na današnjoj sjednici dosadašnji rektor prof. dr Stevo Pašalić zvanično je predao dužnost rektora prof. dr Milanu Kuliću.

Funkciju vršioca dužnosti dekana Medicinskog fakulteta obavlјaće prof. dr Dejan Bokonjić.