Start / Sve Aktuelnosti / Održana sjednica Komiteta za osiguranje kvaliteta UIS-a

Održana sjednica Komiteta za osiguranje kvaliteta UIS-a

U Rektoratu Univerziteta u Istočnom Sarajevu u utorak, 16. jula, održana je XXIX sjednica Komiteta za osiguranje kvaliteta.

Predsjedavajući Komiteta prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta prof. dr Dejan Bokonjić informisao je članove ovog savjetodavnog tijela o realizaciji procesa reakreditacije Univerziteta i akreditacije 12 studijskih programa i najavio da će početkom nove akademske godine početi pripreme novih studijskih programa za akreditaciju.

Članovi Komiteta razmatrali su Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta za 2018. godinu i Izvještaj o studentskoj anketi za akademsku 2018/19. godinu koji će biti upućeni na razmatranje i usvajanje Senatu Univerziteta.

Posebna pažnja posvećena je rezultatima Analize upisanih i ispisanih studenata na Univerzitetu u posljednje četiri akademske godine na osnovu koje će u septembru biti sprovedeno istraživanje u srednjim školama istočnog dijela Republike Srpske. Takođe, na osnovu rezultata iz navedenih istraživanja biće kreiran akcioni plan sa ciljem unapređenja trenutnog stanja.

Na sjednici je razgovarano o funkcionalnosti elektronskog kartona naučnog radnika e-NIR, rezultatima ankete provedene među poslodavcima kao i o ulozi koordinatora za osiguranje kvaliteta na fakultetima i akademijama.

Dogovoreno je da sljedeća sjednica Komiteta bude održana početkom septembra.