Start / Fakulteti i Akademije / Rang lista kandidata za članove Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta Pale iz reda studenata

Rang lista kandidata za članove Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta Pale iz reda studenata

Objavljuje se rang lista kandidata za članove Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta Ple iz reda studenata sačinjena od strane Izborne komisije za naposredno sprovođenje izbora članova Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta Pale iz reda studenata formirane Odlukom rektora Univerziteta broj: 2518/19 od 10.06.2019. godine.

Prilozi:
Objava rang liste
Rang lista kandidata

Datum i vrijeme objave: 18.06.2019. godine u 9:30 časova