Start / Sve Aktuelnosti / Objavljen Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju

Objavljen Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju

U Službenom glasniku Republike Srpske broj: 26 od 28.03.2019. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju.

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju regulisao je da studenti upisani na diplomski studij koji su ispunili uslove za sticanje statusa apsolventa do kraja akdemske 2017/2018. godine, prema odredbama Zakona o univerzitetu, mogu završiti te studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studiranja najduže do kraja akademske 2019/2020. godine.

Prema Zakonu o izmjenama i dopuni Zakona o viskom obrazovanju, studenti upisani na diplomski studiji u trajanju od pet ili šest godina prema odredbama Zakona o univerzitetu, mogu završiti te studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studiranja najduže do kraja akademske 2021/2022. godine.

Takođe, prema najnovijim izmjenama Zakona studenti koji su upisali postdiplomske studije po Zakonu o univerzitetu, iste trebaju okončati do kraja akademske 2019/2020. godine, a produžen je i rok za sticanje naučnog stepena doktora nauka, te je utvrđeno da se naučni stepen doktora nauka može steći zaključno sa 30. septembrom 2022. godine.

Podsjetimo, Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju usvojila je Narodna skupština Republike Srpske na Trećoj sjednici, održanoj 14. marta 2019. godine.

Prilog: Tekst Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju