Start / Sve Aktuelnosti / Posjeta Moskovskom pedagoškom državnom univerzitetu

Posjeta Moskovskom pedagoškom državnom univerzitetu

Delegacija Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u sastavu doc. dr Siniša Berjan, prorektor za nauku, istraživanje i razvoj i doc. dr Višnja Višnjevac, rukovodilac Katedre za rusistiku Filozofskog fakulteta i direktor Centra za ruske studije, posjetila je 22. marta 2019. godine Moskovski pedagoški državni univerzitet.

Ukazom predsjednika Ruske Federacije Moskovski pedagoški državni univerzitet uvršten je u kulturno nasljeđe Ruske Federacije. Istaknuti i ugledni naučnici sa ovog univerziteta autori su većine udžbenika koji se koriste u sistemu obrazovanja u Ruskoj Federaciji.

Sastanku su prisustvovali prorektor za razvoj, prof. dr Vasilij Vjačeslavovič Strahov, načelnik odjeljenja za međunarodne odnose, Vjačeslav Valerjevič Kruglov, zamjenik direktora Instituta za filologiju, docent dr Marina Vladimirovna Sarapas, dekan Pripremnog fakulteta za ruski jezik kao strani, docent dr Olga Jurjevna Rjazunova.

Tokom sastanka utvrđeni su osnovni pravci u kojima će se kretati saradnja između dvaju univerziteta, a to su prije svega mobilnost studenata i nastavnog kadra, pri čemu bi razmjena studenata mogla trajati od mjesec dana pa do dva semestra, tj. 10 mjeseci, a saradnja obuhvata i organizovanje ljetnjih škola.

Sve navedene mogućnosti pružiće studentima priliku da se dodatno usavršavaju, što će u značajnoj mjeri uticati za povećanje nivoa vladanja ruskim jezikom s obzirom na izuzetno kvalitetan program koji, u okviru Fakulteta za ruski jezik kao strani, Moskovski pedagoški državni univerzitet nudi.

Osim toga, Moskovski pedagoški državni univerzitet nudi i pripremni kurs ruskog jezika, nakon čega učenici iz Republike Srpske mogu nastaviti studiranje u Ruskoj Federaciji.

Pored toga, dogovorena saradnja podrazumjeva i zajedničko organizovanje naučnih konferencija, objavljivanje koautorskih radova u naučnim časopisima Ruske Federacije i Republike Srpske, kao i dolazak istaknutih ruskih naučnika i održavanje seminara i predavanja na različite teme u Centru za ruske studije.

Prilikom posjete delegacija UIS-a uručila je ruovodstvu Moskovskog pedagoškog državnog univerziteta komplet od četiri knjige Goraždanske štamparije povodom jubileja – pet stotina godina od prve štampane knjige u Bosni i Hercegovini.