Start / Sve Aktuelnosti / Održan IX naučni skup sa međunarodnim učešćem na temu ”Nauka i nastava danas”

Održan IX naučni skup sa međunarodnim učešćem na temu ”Nauka i nastava danas”

Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS) u Bijeljini je 30. novembra održan IX Međunarodni naučni skup na temu ”Nauka i nastava danas”.

Cilj naučnog skupa je interakcija nauke nastave i prakse. Razmjena ideja, mišljenja, rezultata istraživanja kroz međusobni dijalog učesnika odvijala se kroz nekoliko tema: nauka i razredna nastava, predškolsko vaspitanje i obrazovanje, te nauka i nastava tehničkog obrazovanja i informatike danas.

Poznati psihoterapeut Zoran Milivojević održao je plenarno izlaganje na temu „Tri teorijska modela vaspitanja“. Takođe, u plenarnom izlaganju, učestovala je profesorica Pedagoškog fakulteta UIS-a dr Jelina Đurković sa temom „Nauka i mladi“.

Deveti naučni skup ugostio je brojne studente i više od 50 predavača iz zemlje i regiona.