Start / Sva Obavještenja / Drugi upisni rok na UIS-u: 219 kandidata za prvi ciklus, 97 za drugi ciklus studija

Drugi upisni rok na UIS-u: 219 kandidata za prvi ciklus, 97 za drugi ciklus studija

U drugom upusnom roku, u akademskoj 2018/19. godini, za upis studenata na Univerzitet u Istočnom Sarajevu prijavilo se 219 kandidata za prvi ciklus studija i 97 kandidata za drugi ciklus studija.

Polaganje prijemnog ispita organizovano je danas sa početkom u 9,00 časova na svim organicazionim jedinicama Univerziteta.

Objavlјivanje rezultata konkursa predviđeno je do 10.09.2018. godine, do 14,00 časova, a konačne rang liste do 14.09.2018. godine.

Upis primlјenih kandidata počinje 17.09.2018. godine, a završava 19.09.2018. godine.

Prilog: Prijavljeni kandidati za upis u drugom roku akademske 2018/19. godine