Start / Fakulteti i Akademije / HEA RS objavila javni poziv za izbor recenzenata za recenziranje studijskih programa

HEA RS objavila javni poziv za izbor recenzenata za recenziranje studijskih programa

U skladu sa Pravilnikom o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa, JU Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske raspisala je javni poziv za izbor recenzenata za recenziranje studijskih programa u svrhu akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa.

Iz Agencije upućuju poziv međunarodno priznatim domaćim i stranim univerzitetskim nastavnicima, naučnicima i umjetnicima, profesorima visokih škola, zaposlenima u institutima koji imaju izbor u naučna ili naučno-nastavna zvanja da se prijave na Listu recenzenata Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske.

Prilikom prijavlјivanja potebno je na adresu elektronske pošte Agencije info@heaars.com dostaviti popunjen prijavni obrazac za recenzenta koji možete preuzeti u prilogu.

Upravni odbor Agencije će na svojim sjednicama razmatrati pristigle prijave i donositi zaklјučke o dopunjavanju liste o čemu će svi prijavlјeni kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Prilog: Оbrazac za prijavljivanje recenzenta