Start / -Foto Galerije / Konferencija i sastanak konzorcijuma projekta CULTURWB

Konferencija i sastanak konzorcijuma projekta CULTURWB

Ekonomski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić “ u Mostaru je u periodu od 19. 6. do 21. 6. 2018. godine bio domaćin radionice i sastanka konzorcijuma Erasmus + projekta CULTURWB  („Jačanje kapaciteta za promjene u turizmu na Zapadnom Balkanu – izgradnja kompetencija za kvalitetno upravlјanje kulturnim naslјeđem i kulturnim turizmom“). Univerzitet u Istočnom Sarajevu je jedan od trinaest partnera koji učestvuje u implementaciji projekta CULTURWB čiji je nosilac Univerzitet u Novom Sadu, i koji je finansiran kroz ERASMUS+ Program (Capacity Building in Higher Education – Key Action 2).

U srijedu 20. juna u okviru projektnih aktivnosti održana je i konferencija posvećena stejkholderima u kulturnom turizmu na kojoj su prisutni upoznati sa trendovima u razvoju kulturnog turizma u EU ali i u BiH. Održane su i radionice za studente.

Konferencija o kulturnom turizmu održala se u Centru za kulturu grada Mostara, u organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru u saradnji sa partnerima Erasmus + projekta: Strengthening Capacities for Tourism Changes in WB – Building Competences for Quality Management of Heritage and Cultural Tourism (CULTURWB).

„Kao rezultat projekta kreirani su novi master studij iz oblasti kulturnog turizma koji će prvi put biti pokrenuti u narednom periodu.

Na Konferenciji je predstavlјen rad Muzeja Hercegovine u Trebinju o čemu je govorila gospođa Ivana Grujić, direktor Muzeja Hercegovine.

Ovo je prva konferenciji u okviru projekta CULTURWB. Druga planirana konferencija namjenjena studentima planirana je na kraju projekta 2019. godine.

Ispred Univerziteta u Istočnom Sarajevu Sastanku konzorcijuma projekta prisustvovali su prof. dr Branislav Mašić, dr Dajana Vukojević, a učesnici konferencije sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu bili su polaznik kursa cjeloživotnog učenja Bojana Pušara Vuković i student Aleksandra Tolј.