Start / Organizacija / Senat / Strukovna Vijeća / Strukovno vijeće društvenih nauka

Strukovno vijeće društvenih nauka

Nadležnosti, prava i obaveze strukovnih vijeća Senata Univerziteta propisani su članom 39. st. 5. i 6. Statuta Univerziteta, a način rada i odlučivanja Poslovnikom o radu Senata i strukovnih vijeća

Predsjedavajući

 

 

Prorektor za ljudske i materijalne resurse

Prof. dr Srđan Lalić

 

 

 

 

Članovi:

  • Prof. dr Radomir V. Lukić
  • Prof. dr Miladin Jovičić
  • Doc. dr Zorica Golić
  • Prof. dr Lazar Radovanović
  • Prof. dr Stanka Stjepanović
  • Prof. dr Mirela Mitrašević
  • Doc. dr Srđan Lalić
  • Doc. dr Marko Đogo