Vijeće društvenih nauka

 

Predsjedavajući

 

 

Prorektor za ljudske i materijalne resurse

Prof. dr Srđan Lalić

 

 

 

 

Članovi:

 • Prof. dr Radomir Božić
 • Prof. dr Lazar Radovanović
 • Prof. dr Teodor Petrović
 • Prof. dr Srđan Damjanović
 • Prof. dr Stanka Stjepanović
 • Prof. dr Branka Kovačević
 • Prof. dr Dalibor Stević
 • Prof. dr Dragica Milinković
 • Prof. dr Goran Marković
 • Prof. dr Draga Mastilović
 • Doc. dr Zorica Golić
 • Doc. dr Vesna Petrović