Start / Obavještenja – Univerzitet / Tenderi i javne nabavke (strana 20)

Tenderi i javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluga restorana i posluživanja hranom povodom dana Fakulteta i promocije diplomiranih studenata (Usluge kteringa)“ za potrebe Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Odluka

Pročitajte

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Usluge smještaja za profesore i studente u sklopu izvođenja praktične nastave iz predmeta Aktivnosti u prirodi na Tjentištu“ za potrebe Fakulteta Fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Prilog: Odluka

Pročitajte

Pismeni poziv za dostavljanje ponuda

Pismeni poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku „Smještaj gostujućih profesora Poljoprivrednog fakulteta na lokaciji Istočno Sarajevo“ za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Poziv

Pročitajte