„2. Međunarodni kongres doktora stomatologije“

Organizator: Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu uz podršku Komore doktora stomatologije Republike Srpske

Mjesto održavanja: Medicinski fakultet u Foči