Start / Sve Aktuelnosti / Konstituisan novi saziv Senata Univerziteta

Konstituisan novi saziv Senata Univerziteta

U Rektoratu Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS) u ponedjeljak, 15. jula, održana je prva sjednica novog saziva Senata Univerziteta kojom je predsjedavao rektor prof. dr Stevo Pašalić.

Članovi novog saziva najvišeg akademskog tijela Univerziteta, imenovani od strane nastavno-naučnih i nastavno-umjetničkih vijeća, su: prof. dr Vesna Milić ( Poljoprivredni fakultet), prof. dr Stanka Stjepanović ( Pravni fakultet) prof. dr Ratko Đuričić ( Saobraćajni fakultet Doboj), prof. dr Ljubo Božović (Muzička akademija), prof. dr Srđan Damjanović ( Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina), prof. dr Mitar Perušić ( Tehnološki fakultet Zvornik), prof. dr Biljana Mijović ( Medicinski fakultet Foča), prof. dr Aleksandar Stojanović (Ekonomski fakultet Pale), prof. dr Teodor Petrović ( Ekonomski fakultet Brčko), prof. dr Branka Brčkalo ( Filozofski fakultet Pale), prof. dr Slobodan Lubura (Elektrotehnički fakultet), prof. dr Dejan Ćeremidžić (Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta), prof. dr Miroslav Milutinović (Mašinski fakultet), prof. dr Dragica Milinković (Pedagoški fakultet Bijeljina), prof. mr Sreten Milatović (Akademija likovnih umjetnosti Trebinje), doc. dr Vladimir Stupar (Pravoslavni bogoslovski fakultet Foča) i doc. dr Budimirka Marinović (Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje).

Na sjednici je vršen izbor prorektora za ljudske i materijalne resurse, a na ovu poziciju izabran je prof. dr Srđan Lalić.

Članovi Senata razmatrali su rezultate upisa studenata u prvom upisnom roku za akademsku 2019/20. godinu, kao i niz drugih dokumenata i akata koji se tiču akademskih pitanja bitnih za funkcionisanje Univerziteta.