Start / Fakulteti i Akademije / Medicinski fakultet Foča – Konačne rang liste prvog upisnog roka akademske 2019/20. godine

Medicinski fakultet Foča – Konačne rang liste prvog upisnog roka akademske 2019/20. godine

Medicinski fakultet Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu objavljuje konačne rang liste prvog upisnog roka akademske 2019/20. godine.

Konačne rang liste:

Studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija
Studijski program Medicina
Studijski program Stomatologija
Studijski program Zdravstvena njega