Start / Fakulteti i Akademije / UIS domaćin radnog sastanka konzorcijuma projekta REINWASTE

UIS domaćin radnog sastanka konzorcijuma projekta REINWASTE

Univerzitet u Istočnom Sarajevu domaćin je i organizator trećeg sastanka projekta “REmanufacture the food supply chain by testing INnovative solutions for zero inorganic WASTE“ (REINWASTE) koji se održava u Sarajevu od 13. do 15. maja.

Dobrodošlicu partnerima iz Španije Francuske i Italije poželio je dekan Tehnološkog fakulteta Zvornik prof. dr Miladin Gligorić, a potom i dr Nenad Marković, koordinator za osiguranje kvaliteta i član Upravnog odbora Univerziteta.

Nakon uvodnog dijela, prvog dana sastanka, održane su prezentacije partnera iz Francuske, Italije i Španije, te su predstavljeni dosadašnji rezultati projekta.

Za vrijeme posjete partnera iz Evropske Unije, planiran je nastavak razrade budućih aktivnosti na projektu, a biće razmatrani i naredni koraci koje projekat REINWASTE treba da sprovede u predstojećem periodu u saradnji sa svim članovima konzorcijuma.

Podsjećamo da su partneri Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na projektu:

  • AGAPA, Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucia, Granada, Španija, Koordinator projekta
  • ASTER, Società consortile dell’Emilia-Romagna per l’Innovazione e il Trasferimento tecnologico, Bolonja, Italija
  • ANIA, Association Nationales des Industries Agro-alimentaires, Pariz, Francuska
  • IFAPA, Instituto Andaluz de investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, Sevilja, Španija
  • CRITT Agroalimentaire PACA, Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologie, Avinjon, Francuska
  • FIAB, Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas, Madrid, Španija
  • UES, Tehnološki fakultet Zvornik Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, Republika Srpska – BIH
  • SEPE, CONFAGRICOLTURA, Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, Rim, Italija
  • FEDERALIMENTARE Servizi, Federazione Italiane dell’Industria Alimentare, Rim, Italija
  • CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE, Eks-en-Provans, Francuska

Trajanje projekta: Februar 2018 – Juli 2020