Javni poziv za dostavljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora

Saobraćajni fakultet Doboj Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS), na osnovu Odluke Upravnog odbora Univerziteta, raspisuje Javni poziv za dostavljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora Tehničko laboratorijskog centra (TLC) u vlasništvu Univerziteta u Istočnom Sarajevu Saobraćajnog fakulteta Doboj.

Riječ je o prostoru namjenjenom za obavljanje djelatnosti tehničkog pregleda vozila površine 287 m², a vrijeme trajanja zakupa je 10 godina.

Pravo na zakup poslovnog prostora imaju pravna ili fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti tehnički pregledi i analiza kod nadležnog suda ili nadležnog opštinskog organa.

Javni poziv otvoren je 8 dana od dana objavljivanja ( 7. maja 2019. godine) na zvaničnom sajtu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Saobraćajnog fakulteta u Doboju.

Tekst Javnog poziv možete preuzeti u prilogu!

Prilog: Javni poziv