Javni poziv za izbor članova stručnih timova za reformu obrazovanja

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisalo je danas Javni poziv za izbor članova stručnih timova za reformu predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja, koji će se baviti revizijom i razvojem nastavnih planova i programa, uključujući i modernizaciju izvođenja nastavnog procesa i nastavnih sadržaja.

U radne timove biće birani i predstavnici univerzitetskog nastavnog osoblja i to:

  • za predškolsko vaspitanje i obrazovanje: jedan član iz reda univerzitetskog nastavnog osoblja iz oblasti pedagoških i psiholoških nauka;
  • za osnovno vaspitanje i obrazovanje i srednje obrazovanje i vaspitanje: po jedan član iz reda univerzitetskog nastavnog osoblja za svaki stručni tim za određeni nastavni predmet za koji se kandidat prijavljuje;
  • za srednje obrazovanje i vaspitanje za stručne predmete za svaku struku biće imenovan stručni tim gdje će jedan od članova biti iz reda univerzitetskog osoblja za svaku struku za koju se kandidat prijavljuje.

Izbor kandidata prijavljenih na ovaj Javni poziv vršiće se na osnovu broja bodova prikupljenih kroz vrednovanje kriterijuma navedenih u pozivu kog možete preuzeti u prilogu.

Uz odabrane čanove, u stručne timove biće imenovani i predstavnici Republičkog pedagoškog zavoda, Zavoda za obrazovanje odraslih i Privredne komore, dok će predstavnik Ministarstva prosvjete i kulture imati ulogu koordinatora stručnog tima.

Javni poziv otvoren je do 27. maja 2019. godine.

Prilog: Poziv