Start / Fakulteti i Akademije / Doc. dr Vesna Petrović novi dekan Fakulteta poslovne ekonomije

Doc. dr Vesna Petrović novi dekan Fakulteta poslovne ekonomije

Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prof. dr Stevo Pašalić imenovao je doc. dr Vesnu Petrović za dekana Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina, te joj je u ponedjeljak, 25. marta,  uručena odluka o izboru.

Izborna sjednica nastavno-naučnog vijeća, na kojoj je jednoglasno donesena odluka o utvrđivanju prijedloga o izboru doc. dr Vesne Petrović za dekana Fakulteta, održana je 7. marta ove godine.

Doc. dr Vesna Petrović zaposlena je na Fakultetu poslovne ekonomije Bijeljina od 2009. godine, a 2016. godine dobila je izbor u zvanje docenta.