Start / Sve Aktuelnosti / IN MEMORIAM – prof. dr Miladin Jovičić (1957 – 2018)

IN MEMORIAM – prof. dr Miladin Jovičić (1957 – 2018)

Obavještavamo prijatelje, kolege, drage saradnike i studente da je prof. dr Miladin Jovičić, dekan Fakulteta poslovne ekonomije Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS), preminuo danas, 6. decembra, u 61. godini života.

Prof. dr Miladin Jovičić je rođen 14.09.1957. godine u selu Ugljevička Obrijež, Opština Ugljevik. Osnovnu školu završio je u Ugljeviku, a bijeljinsku Gimnaziju 1976. godine, nakon čega upisuje Ekonomski fakultet u Banjoj Luci koji završava 1980. godine.

Postdiplomski studije upisao je 1984. godine u Sarajevu na Ekonomskim fakultetu, a magistarsku tezu pod nazivom „Električna energija u funkciji privrednog razvoja“ odbranio je 1987. godine.

Doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu 2003. godine na temu: „Mjerenje uspješnosti menadžera kao faktor razvoja u zemljama u tranziciji“.

Objavio je, bilo samostalno bilo u koautorstvu, osam knjiga koje tretiraju oblast upravljanja mezoekonomskim sistemima, kao i više od 35 naučnih i stručnih radova iz oblasti menadžmenta i preduzetničke ekonomije u eminentnim domaćim i stranim časopisima.

Dužnost dekana Fakulteta poslovne ekonomije obavljao je od 2016. godine.

Termin i detalji vezani za komemoraciju i sahranu biće naknadno objavljeni.