Start / Sve Aktuelnosti / Najava proslave Dana Poljoprivrednog fakulteta

Najava proslave Dana Poljoprivrednog fakulteta

Svečanom promocijom mastera poljoprivrede, diplomiranih inženjera poljoprivrede i diplomiranih inženjera šumarstva Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS) obilježiće u ponedjeljak 3. decembra, Dan Fakulteta i 24 godine rada u Republici Srpskoj.

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koji baštini tradiciju Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Sarajevu osnovanog 1940. godine, a kasnije i sarajevske Savezne visoke poljoprivredne škole osnovane 1946. godine, nastavno-naučni proces izvodi u moderno opremljenim laboratorijama, vježbaonicama i učionicama i to na tri lokaliteta: Istočnom Novom Sarajevu, Bijeljini i Vlasenici.

Nastavni proces na ovom fakultetu organizovan je na studijskim programima Poljoprivreda i Šumarstvo na prvom i drugom ciklusu studija i Upravljanje prehrambenim lancem na trećem – doktorskom ciklusu studija.

Na fakultetu trenutno studira više od 500 studenata, a diplomu ove ustanove do sada je steklo više od 450 studenata.

Svečanost će biti održana u 12 časova u amfiteatru Muzičke akademije.