Start / Sve Aktuelnosti / Najava događaja: Edukacija mladih za pružanje usluga finansijskog savjetovanja

Najava događaja: Edukacija mladih za pružanje usluga finansijskog savjetovanja

Na Ekonomskom fakultetu na Palama sutra će početi realizacija pilot-projekta „Značaj i mogućnosti realizacije istraživanja finansijska pismenost u savremenim uslovima“ s ciljem omogućavanja mladima da unaprijede znanje i kompetencije kako bi lakše došli do posla.

U realizaciji ovog projekta učestvuju saradnici kompanije „OVB“ iz Slovačke koju je Ekonomski institut odabrao za partnera jer su procijenili da su njihova iskustva u najvećoj mjeri analogna procesima kroz koje prolaze Republika Srpska i BiH.

„Kao prvi promotivni program izabrali smo pilot-projekat u okviru kojeg ćemo edukovati nezaposlene, zaposlene, ekonomiste da se osposobe za finansijske savjetnike“, saopšteno je iz Ekonomskog instituta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Primarni ciljevi programa su usvajanje savremenih znanja iz oblasti finansiranja u obimu koji kandidate kvalifikuje za profesionalno pružanje usluga finansijskog savjetovanja i prezentacija metodologije edukacije i iskustva najreferentnijih partnera u ovoj oblasti.

Program će biti realizovan na Palama, u Bijeljini i Brčkom u okviru organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu sa po 50 do 70 polaznika.

U okviru programa Ekonomski institut radi u saradnji sa „OVB holdingom“, multinacionalnom kompanijom koja je prisutna u 14 evropskih zemalja sa oko 3.500.000 klijenata i oko 5.000 finansijskih savjetnika i predstavlja najreferentniju poslovnu strukturu u ovoj oblasti u Evropi.

Prvi kurs edukacije biće održan na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo na Palama sutra i u nedjelju, 18. novembra, sa početkom u 10.00 časova. /Srna/