Potpisan Memorandum o razumijevanju sa Nacionalnim univerzitetom Este iz Paragvaja

Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Stevo Pašalić danas je u Rektoratu potpisao Memorandum o razumijevanju sa predstavnikom Nacionalnog univerziteta Este iz Paragvaja prof. dr Piterom Tase (Peter M. Tase).

Memorandum otvara mogućnosti razmjene nastavnika i naučnika s cilјem akademskog napretka, razmjenu studenata u periodu od jednog ili dva semestra, zajedničku organizaciju međunarodnih seminara i objavlјivanje radova.

Potencijalna saradnja podrazumijeva se i na polјu istraživanja od zajedničkog interesa, razmjeni akademskog materijala i informacija, kao i identifikovanju oblasti od zajedničkog interesa kao zasebnih projekata za saradnju.

Potpisivanju sporazuma prisustovali su prorektor za studentska pitanja, kulturu, umjetnost i sport našeg Univerziteta  prof. mr Sandra Ivanović i koordinator za međunarnodne aktivnosti Interenacionog univerziteta u Travniku  prof. dr Sabahudin Hadžialić.