Start / Science / Projects Science / Cooperation with indystry

Cooperation with indystry

Univerzitetu u Istočnom Sarajevu je postao član Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske gdje su, osim Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća kao koordinatora, uklјučeni i Privredna komora Republike Srpske, Univerzitet u Banjoj Luci i Inovacioni centar Banja Luka. Evropska mreža preduzetništva, kao instrument podrške preduzećima, pokrenuta je još 1987. godine na inicijativu Evropske komisije u cilјu podsticanja razvoja preduzeća. EEN predstavlјa kompleksan set instrumenata za podršku razvoju preduzeća. UIS uzima aktivno učešće u svim aktivnostima mreže i ima aktivnu saradnju sa sektorom malih i srednjih preduzeća kroz:

 • Objedinjavanje usluga pružanja praktičnih informacija i pomoći MSP-ima u cilјu:
  • Lakšeg pronalaženja poslovnih partnera iz EU
  • Uspostavlјanja poslovne saradnje sa institucijama i organizacijama u EU
  • Učestvovanja MSP-a na tenderima u EU
  • Lakšeg pristupa informacijama o pravnim aspektima i poslovnim regulativama EU
  • Dobijanja informacija o programima podrške, zakonodavstvu i rezultatima koji se odnose na inovacije i o posredničkim uslugama u transferu tehnologije i znanja
  • Dobijanja informacija o okvirnim programima EU za istraživanje i tehnološki razvoj
 • Podizanje svijesti o značaju inovativnosti i mogućnostima transfera tehnologija i povećanja konkurentnosti;
 • Informisanje o mogućnostima tržišta EU i učestvovanje u stvaranju široke Evropske poslovne mreže;
 • Informisanje o domaćim istraživačko-tehnološko-razvojnim mogućnostima.

Kroz Evropsku mrežu preduzetništva Republike Srpske Univerzitetu u Istočnom Sarajevu će biti i u funkciji podrške MSP-a u provođenju projekata finansiranih iz drugih programa EU, kao što su programi COSMEHorizon 2020, Erasmus+, te programa koji su orjentisani na finansijsku podršku preduzećima.

Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Radoslav Grujić potpisao je 23.03.2016. godine Protokol o saradnji sa predstavnicima Privredne komore Republike Srpske i područnih privrednih komora Istočno Sarajevo, Trebinje, Doboj i Bijeljina u cilju jačanja saradnje Univerziteta sa realnim sektorom, tj. poboljšavanje saradnje između akademske zajednice i privrede Republike Srpske.

Sporazumom će biti obezbijeđeno učešće akademske zajednice u kreiranju novih proizvoda, kao i korištenje znanja i laboratorije sa kojom raspolažemo, a pri tome nadoknađujući ono što privredni subjekti ne mogu finansirati i razvijati određene procese.

Do sada je preko određenih fakulteta (organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu) uspostavljena saradnja sa određenim privrednim subjektima kao što su:

1. Akcionarsko društvo za proizvodnju i remont „TEHNIČKI REMONT“ a.d. Bratunac www.trb.ba
2. Energoinvest-Elektroenergetska oprema doo Istočno Sarajevo
3. ZP „Hidroelektrane na Drini“ A.D. Višegrad www.henadrini.com
4. ZP „Rudnik i termoelektrana“ A.D. Gacko www.ritegacko.com
5. Rafinerija ulјa Modriča
6. MF doo Stolac
7. „Vibroakustika“ doo Beograd
8. Institut A.D. Istočno Sarajevo
9. „Termoaparati“ A.D. Istočno Sarajevo
10. ENERGOINVEST – ZDP institut za osiguranje kvaliteta „IKM“ Istočno Sarajevo
11. FAMOS – FABRIKA MOTORA SARAJEVO a.d. Istočno Sarajevo
12. Swislion IAT a.d. Trebinje
13. Zavod za zapošlјavanje Brčko distrikta
14. Udruženje ekonomista Republike Srpske „SWOT“
15. SPORT VISION doo
16. Poreska uprava RS, područni centar Bijelјina
17. Srednjestaleški biro Balkan