Старт / Организација / Секретаријат

Секретаријат

СЕКТОР ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА

 

Бојана Клачар

Руководилац сектора правних, кадровских и општих послова

 

 

 

 

 

 

Госпава Рајић

Административни радник за умножавање и отпремање материјала

 

 

 

 

 

 

Служба за стручне послове

Ана Стаменковић

Виши стручни сарадник за израду одлука и аката Сената и Управног одбора

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

Ћосић Сретенка

Шеф финансија и рачуноводства

 

 

 

 

 

 

Свјетлана Терзић

Виши стручни сарадник за планирање и анализу пословања

 

 

 

 

 

 

Бранка Тешановић

Виши стручни сарадник за одобрење плаћања

 

 

 

 

 

 

Мира Ђуровић

Виши стручни сарадник за обрачун плата

 

 

 

 

 

 

Драгана Зековић

Стручни сарадник за обрачун плата

 

 

 

 

 

 

Веселинка Сикима

Стручни сарадник за обрачун плата

 

 

 

 

 

 

Јелена Регоје

Стручни сарадник за праћење пореза и доприноса

 

 

 

 

 

 

Горица Трапара

Стручни сарадник за систем трезорског пословања

 

 

 

 

 

 

Драгана Јањић

Стручни сарадник за контролу и ликвидацију финансијске документације

 

 

 

 

 

 

Радмила Тешановић

Књиговођа

 

 

 

 

 

 

Служба за јавне набавке

Татјана Шалварица

Виши стручни сарадник за послове јавних набавки

 

 

 

 

 

 

 

Весна Тешановић

Стручни сарадник за правне послове јавних набавки