Правилници

Правилници сектора науке у Министарству науке и технологије у Влади Републике Српске:

 

1. Правилник о мјерилима за остваривање и финансирање програма одржавања научних скупова

2. Правилник о публиковању научних публикација

3. Правилник о контроли квалитета и ефикасности рада института

4. Правилник о мјерилима за остваривање и суфинансирање програма међ. НИ сарадње

5. Правилник о измјенама и допунама пр.о мјерилима за суфинансирање НИ сарадње

6. Правилник о оспособљавању младих за научни и истраживачки рад

7. Правилник о измјенама и допунама Пр. о оспособљавању младих за НИ рад

8. Правилник о критеријумима за остваривање и фин. програма (само за опрему и усавр. у иностранству)

9. Правилник о измјени Пр.о критеријумима за остваривање и фин. програма (само за опрему и усавр. у иностранству)

10. Правилник о измјенама и допунама Пр.о критеријумима за оствar. и фин.програма (за опрему и усавр. у ино)

11. Правилник о суфинансирању НИ пројеката

12. Правилник о измјенама и допунама Пр.о суфинансирању НИ пројеката

13. Правилник о научним и умј. областима, пољима и ужим областима

14. Правилник о измјени Пр.о научним и умј. областима, пољима и ужим областима

15. Правилник о поступку уписа у Регистар НИ организација

16. Правилник о условима и поступку уписа у Регистар истраживача

17. Правилник о поступку за стицање научних звања

18. Правилник о мјерилима за остваривање и фин. програма подстицаја активности научних и НИ друштава

 

Правилници сектора технологије у Министарству науке и технологије у Влади Републике Српске:

 

1. Правилник о поступку и мјерилима за финансијску подршку пројектима развоја технологија

2. Правилник о поступку и мјерилима за финансијску подршку иноваторству у РС

3. Правилник о поступку уписа у Регистар правних и физичких лица која се баве развојем тех…

4. Правилник о допуни Пр.о поступку уписа у РПиФ лица која се баве развојем тех…

5. Правилник о поступку и мјерилима фин. подршке организацијама подршку развоја тех…

 

Правилници Фонда „Др Милан Јелић“:

 

1. Правилник о додјели стипендија студентима другог и трећег циклуса студија СГ број 89

2. Правилник о додјели стипендија студентима првог циклуса студија Службени гласник број 89-16