Start / Organizacija / Sekretarijat

Sekretarijat

SEKTOR PRAVNIH, KADROVSKIH I OPŠTIH POSLOVA

 

Bojana Klačar

Rukovodilac sektora pravnih, kadrovskih i opštih poslova

 

 

 

 

 

 

Gospava Rajić

Administrativni radnik za umnožavanje i otpremanje materijala

 

 

 

 

 

 

Služba za stručne poslove

Ana Stamenković

Viši stručni saradnik za izradu odluka i akata Senata i Upravnog odbora

 

 

 

 

 

 

SLUŽBA ZA FINANSIJSKO – RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Ćosić Sretenka

Šef finansija i računovodstva

 

 

 

 

 

 

Svjetlana Terzić

Viši stručni saradnik za planiranje i analizu poslovanja

 

 

 

 

 

 

Branka Tešanović

Viši stručni saradnik za odobrenje plaćanja

 

 

 

 

 

 

Mira Đurović

Viši stručni saradnik za obračun plata

 

 

 

 

 

 

Dragana Zeković

Stručni saradnik za obračun plata

 

 

 

 

 

 

Veselinka Sikima

Stručni saradnik za obračun plata

 

 

 

 

 

 

Jelena Regoje

Stručni saradnik za praćenje poreza i doprinosa

 

 

 

 

 

 

Gorica Trapara

Stručni saradnik za sistem trezorskog poslovanja

 

 

 

 

 

 

Dragana Janjić

Stručni saradnik za kontrolu i likvidaciju finansijske dokumentacije

 

 

 

 

 

 

Radmila Tešanović

Knjigovođa

 

 

 

 

 

 

Služba za javne nabavke

Tatjana Šalvarica

Viši stručni saradnik za poslove javnih nabavki

 

 

 

 

 

 

 

Vesna Tešanović

Stručni saradnik za pravne poslove javnih nabavki