Start / Nauka / Projekti NIR / ERASMUS+

ERASMUS+

Erasmus+ program ima za cilј podržati aktivnosti u području obrazovanja, obuke, mladih i sporta za period 2014. ̶ 2020.

Erasmus+ rezultat je spajanja 7 programa:

  • Program cjeloživotnog učenja (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig);
  • Program Mladi na djelu;
  • Pet programa namijenjenih međunarodnoj saradnji (Program Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, programi saradnje s industrijalizovanim državama u području visokog obrazovanja);
  • Nova akcija o sportu.

Erasmus+ obezbjeđuje sredstva za različite vrste aktivnosti u oblasti obrazovanja, obuke, mladih i sporta. Program daje mogućnosti studentima, praktikantima, osoblјu, te volonterima za boravak u inostranstvu u određenom periodu s cilјem unapređenja vještina i zapošlјivosti.

Program podržava organizacije u radu u transnacionalnim partnerstvima i dijelјenju inovativnih praksi u oblasti obrazovanja, obuke i mladih.

Ko može učestvovati u ERASMUS+ programu?

Pojedinci – studenti, stažisti, pripravnici, učenici, odrasli, mladi, volonteri, nastavnici, treneri, omladinski radnici, profesionalci organizacija aktivnih u polјu obrazovanja, obuka i mladih čine glavnu cilјnu grupu programa. Treba imati u vidu ipak da se pojedinci ne mogu direktno prijaviti za dodjelu finansijske podrške, već se moraju obratiti svojoj ustanovi (npr. univerzitetu), organizaciji ili preduzeću, koje mogu podnijeti prijavu.

Institucije koje imaju pravo da učestvuju u projektima Erasmus+ prvenstveno moraju da pripadaju tzv. programskim zemlјama, dok su pojedini dijelovi programa, naročito oni koji se odnose na visoko obrazovanje, otvoreni i za učesnike iz tzv. partnerskih zemalјa (U ovu kategorija spada Bosna i Hercegovina).

 

Akcije dostupne BiH u Erasmus+ programu:

Klјučna aktivnost 1:

– međunarodna kreditna mobilnost

– zajednički magistarski programi

– mobilnost za mlade

– velike mreže evropskih volonterskih servisa

Klјučna aktivnost 2:

– izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

– savezi znanja

– savezi sektorskih vještina

– strateška partnerstva

Klјučna aktivnost 3:

– podrška reformi politika

Aktivnosti Jean Monnet

Sport

– partnerstva saradnje

Korisni linkovi:

Više o Erasmus+ programu:  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

Programski vodič: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Otvoreni pozivi: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/calls_en