Start / Nauka / Naučni skupovi / Konferencije на UIS-u

Konferencije на UIS-u

KONFERENCIJE NA UNIVERZITETU U ISTOČNOM SARAJEVU

Organizaciona jedinica Naziv konferencije Službeni jezik Klasifikacija i  kategorija* Website линк
Ekonomski fakultet Brčko Perspektive partnerstva…… Jezici BiH i engleski konferencija.efb.ues.rs.ba
Ekonomski fakultet Pale Jahorinski poslovni forum Jezici BiH i engleski Naučni skup sa međunarodnim učešćem (druga kategorija) jbf.ekofis.ues.rs.ba
Ekonomija danas ekonomijadanas.ues.rs.ba
Elektrotehnički fakultet INFOTEH-JAHORINA Srpski i engleski Međunarodni naučni skup  (prva kategorija) infoteh.etf.ues.rs.ba
Mašinski fakultet COMETA Jezici BiH i engleski Naučni skup sa međunarodnim učešćem (druga kategorija) cometa.ues.rs.ba
Q Fest (festival kvaliteta) Jezici BiH i engleski qfest.ues.rs.ba
Medicinski fakultet Simpozijum hirurga Srbije i RC Srpski www.bolnicafoca.com/category/1/
Edukacija za mentore u porodičnoj mediicni Srpski
Spektar autističnih poremećaja Srpski
Skup infektologa Srbije i RC Srpski
Međunarodni simpozijum stomatologa Republike Srpske Srpski komorastomatologa.com/nauni-skupovi/180-viii-medunarodni-simpozijum-doktora-stomatologije-rs-foca
Muzička akademija Internacionalni festival harmonike „Akordeon Art“ Srpski i Engleski akordeonartplus.mak.ues.rs.ba
Manifestacija „Dani Vojina Komadine“ Srpski www.mak.ues.rs.ba
Pedagoški fakultet u Bijelјini Nauka i nastava danas Srpski i engleski Naučni skup republičkog značaja (druga kategorija) www.pfb.ues.rs.ba/dogadjaj/15-naucni-skup-nauka-i-nastava-danas
Polјoprivredni fakultet AGROSYM Engleski Međunarodni naučni skup od posebnog značaja (prva kategorija) agrosym.ues.rs.ba
Pravni fakultet Zavisi od teme skupa Srpski pravni.ues.rs.ba/o-fakultetu/naucno-istrazivacki-rad
Saobraćajni fakultet NOVI HORIZONTI saobraćaja i komunikacija Međunarodna konferencija od posebnog značaja – I kategorija novihorizonti.sf.ues.rs.ba/bs/
Tehnološki fakultet Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji Engleski Međunarodni naučni skup  (prva kategorija) eem.tfzv.ues.rs.ba
Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje Matematička konferencija Republike Srpske Srpski jezik Naučni skup sa međunarodmim učešćem (druga kategorija) mk.rs.ba
Fakultet poslovne ekonomije Bijelјina EKONBIZ Srpski  i engleski ekonbiz.ues.rs.ba
Filozofski fakultet Nauka i stvarnost Srpski jezik Naučni skup republičkog značaja (druga kategorija) www.ff.ues.rs.ba