Start / Nauka / Kancelarija za NIR / Prorektor za NIR

Prorektor za NIR

Prorektor za nauku, istraživanje i razvoj

Doc. dr Siniša Berjan

+387 57 320 330
+387 57 320 330
sinisa.berjan@ues.rs.ba

 

Biografija

Siniša Berjan je prorektor za nauku, istraživanje i razvoj na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i rukovodilac Katedre za agroekonomiju i ruralni razvoj na Polјoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Diplomirao je na Polјoprivrednom fakultetu (opšti smjer) Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2005. Godine, a magistrirao (2009) i doktorirao (2014) na Polјoprivrednom fakultetu Univerziteta u Bolonji (Italija). Regionalni predsjednik Međunarodne asocijacije za zaštitu životne sedine i ruralni razvoj sa sjedištem u Japanu (International Association of Environmental and Rural Development – ISERD). Član EU Programskog komiteta Hrana, Polјoprivreda, Ribarstvo i Biotehnologija iz Republike Srpske u „HORIZONU 2020 – okvirni program Evropske Unije za istraživanje i inovacije 2014-2020“. Objavio preko 130 naučnih radova nacionalnog i međunarodnog karaktera u časopisima i tematskim zbornicima, i učestvovao u radu brojnih naučnih i stručnih skupova u zemlјi i inostranstvu. Član redakcije i/ili naučnog odbora više međunarodnih časopisa (AGROFOR International Journal, International Journal „Agriculture and Forestry““, Perm Agrarian Journal, International Journal of Environmental and Rural Development – IJERD; Journal of Central European Agriculture – JCEA itd.). Stručno se usavršavao u Norveškoj, Italiji i Rusiji. Generalni sekretar Organizacionog odbora Međunarodnog polјoprivrednog simpozijuma „AGROSYM“. Član Evropskog tima za preduzetništvo u Republici Srpskoj. Učestvovao u više nacionalnih i međunarodnih projekata (IPA, TEMPUS, FAO / SVG, ERASMUS +) kao koordinator ili član projektnog tima. Aktivno govori engleski i italijanski jezik.