Sjednice Upravnog odbora

Održana 8. sjednica Upravnog odbora

U ponedjeljak, 20. juna 2022. godine, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu održana je 8. sjednica Upravnog odbora Univerziteta na kojoj je, između ostalog, izabran zamjenik predsjednika Upravnog odbora v.d. člana – predstavnika osnivača u Upravnom odboru Univerziteta Dario Krstić. Takođe, bitno je istaći da je na sjednici usvojen …

Pročitajte

Održana 6. sjednica Upravnog odbora

U petak, 13. maja 2022. godine, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu održana je 6. sjednica Upravnog odbora Univerziteta. Na sjednici je donijeta Odluka o raspodjeli sredstava na poziciji rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga iz Budžeta Univerziteta u Istočnom Sarajevu za 2022. godinu (Fond 01), raspoloživih sa …

Pročitajte

Održana 5. sjednica Upravnog odbora

U petak, 15. aprila 2022. godine, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu održana je 5. sjednica Upravnog odbora Univerziteta na kojoj je izabran zamjenik predsjednika Upravnog odbora. Na sjednici su imenovane disciplinske komisije za utvrđivanje odgovornosti radnika. Donijeta je odluka  o utvrđivanju visine naknade za troškove štampanja diploma i …

Pročitajte

Održana 3. sjednica Upravnog odbora

U petak, 04.marta 2022. godine, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu održana je 3. sjednica Upravnog odbora Univerziteta na kojoj je usvojen Plan budžeta Univerziteta u Istočnom Sarajevu za 2022. godinu, kao i Plan javnih nabavki Univerziteta u Istočnom Sarajevu za 2022. godinu. Donijeta je Odluka o ukupnom iznosu …

Pročitajte

Održana 2. sjednica Upravnog odbora

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu 18. fubruara održana je 2. sjednica Upravnog odbora Univerziteta. Na sjednici je usvojen Izvještaj o redovnom potpunom popisu na dan 31.12.2021. godine, na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Donijete su odluke po prigovorima zaposlenih, te je usvojen  Izvještaj o prihodovanju i trošenju sredstava budžeta …

Pročitajte

Održana 1. sjednica Upravnog odbora

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu u utorak, 19. januara, održana je 1. sjednica Upravnog odbora Univerziteta. Na sjednici je konstatovan izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu (predstavnika akademskog osoblja, predstavnika administrativnog osoblja, predstavnika privrednika i predstavnika studenata u Upravnom odboru Univerziteta u Istočnom Sarajevu). …

Pročitajte

Održana 51. sjednica Upravnog odbora

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu u srijedu, 03. novembra, održana je 51. sjednica Upravnog odbora Univerziteta. Na sjednici su usvojeni Prijedlozi plana budžeta Univerziteta u Istočnom Sarajevu za 2021. godinu, po rebalansu budžeta. Usvojen je Izvještaj o finansijskom poslovanju Univerziteta u Istočnom Sarajevu sa 30.06.2021. godine. Na današnjoj …

Pročitajte

Održana 48. sjednica Upravnog odbora

Na 48. sjednici Upravnog odbora, održanoj 6. septembra 2021. godine u prostorijama Rektorata, usvojena je informacija o Prijedlogu za izradu Rebalansa budžeta Republike Srpske za 2021. godinu, kao i Informacija o izradi Finansijskog plana za period 2022-2024. godine. Razmatrani su prigovori radnika na odluke i rješenja rektora Univerziteta u Istočnom …

Pročitajte

Održana 46. sjednica Upravnog odbora

Na 46. sjednici Upravnog odbora, održanoj 16. jula 2021. godine u prostorijama Rektorata, usvojen je Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2020. godinu i provedenim javnim nabavkama fakulteta i Univerziteta u Istočnom Sarajevu za 2020. godinu. Data je saglasnost za pokretanje i sprovođenje javne nabavke radova na izgradnji  Fakulteta fizičkog vaspitanja …

Pročitajte

Održana 45. sjednica Upravnog odbora

Na 45. sjednici Upravnog odbora, održanoj 4. juna 2021. godine u prostorijama Rektorata, usvojen je Troškovnik za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2021/2022. godinu. Članovi Upravnog odbora donijeli su Odluku o visini školarine za studente koji samofinansiraju svoje školovanje, vanredne studente i studente strane državljane …

Pročitajte