Sjednice Upravnog odbora

Održana 40. sjednica Upravnog odobra

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je održana 40. sjednica Upravnog odbora Univerziteta na kojoj su usvojeni zapisnici sa prethodnih sjednica. Članovi Upravnog odbora na današnjoj sjednici odlučivali su po pristiglim dopisima i zahtjevima. Razmatran je i usvojen Izvještaj o redovnom potpunom popisu na dan 31. decembar 2020. …

Pročitajte

Održana 35. sjednica Upravnog odbora

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je održana 35. sjednica Upravnog odbora Univerziteta na kojoj su verifikovane odluke usvojene na 34. sjednici Upravnog odbora Univerziteta održanoj elektronskim putem u periodu od 27.07. do 30.07.2020. godine. Generalni sekretar Univerziteta izvijestio je o informaciji o stupanju na snagu novog Zakona …

Pročitajte

Održana 33. sjednica Upravnog odbora

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je održana 33. sjednica Upravnog odbora Univerziteta na kojoj je razmatran Prijedlog Troškovnika za naknade koje plaćaju studenti za akademsku 2020/2021. godinu. Takođe, članovi Upravnog odbora informisani su o organizovanju rada Univerzitetske biblioteke Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Članovima UO prezentovan je Izvještaj …

Pročitajte

Održana 33. sjednica Upravnog odbora

U prorsotrijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je održana 33. sjednica Upravnog odbora Univerziteta na kojoj je razmatran Prijedlog Troškovnika za naknade koje plaćaju studenti za akademsku 2020/2021. godinu. Takođe, čalnovi Upravnog odbora informisani su o organizovanju rada Univerzitetske biblioteke Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Članovima UO prezentovan je Izvještaj …

Pročitajte

Održana 32. sjednica Upravnog odbora

Na 32. sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koja je održana u petak 12. juna, razmatrani su i usvajani izvještaji o finansijskom poslovanju za 2019. godinu  kao i izvještaji o sprovedenim javnim nabavkama za 2019. godinu. Dekani organizacionih jedinica su izvijestili članove Upravnog odbora o finanijskom poslovanju, kao i …

Pročitajte

Održana 31. sjednica Upravnog odbora

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je održana prva sjednica kojoj su prisustvovali članovi Upravnog odbora, nakon pandemije izazvane korona virusom. Na današnjoj sjednici verifikovani su dokumenti donijeti na 30. sjednici Upravnog odbora, održanoj elektronskim putem, u periodu od 2. aprila do 6. aprila 2020. godine. Članovi Upravnog …

Pročitajte

Održana 29. sjednica Upravnog odbora

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je održana 29. redovna sjednica Upravnog odbora na kojoj je razmatran plan javnih nabavki za 2020. godinu, kao i plan rashoda i prihoda za 2020. godinu. Članovi Upravnog odbora su na današnjoj sjednici razgovarali sa dekanima svih fakulteta Univerziteta. Usvojen je plan …

Pročitajte

Održana 28. sjednica Upravnog odbora

U Rektoratu Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je održana 28. sjednica Upravnog odbora, kojom je predsjedavao prof. dr Darko Đogo. Na današnjoj sjednici najveća pažnja posvećena je Izvještaju o redovnom potpunom popisu na dan 31.12.2019. godine na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Članovi Upravnog odbora prihvatili su sugestije Centralne popisne komisije …

Pročitajte

Održana 27. sjednica Upravnog odbora

Na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu, održanoj 6. februara 2020. godine, donijeta je odluka o izboru generalnog sekretara Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Članovi Upravnog odbora zahvalili su se na ažurnosti i stručnosti dosadašnjem generalnom sekretaru gospođi Ravijojli Đuričić, a za novog sekretara, na prijedlog rektora Univerziteta prof. dr …

Pročitajte

Održana 25. sjednica Upravnog odbora

Na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu, održanoj 17. decembra 2019. godine, razmatrani su dokumenti u vezi sa finansijskim poslovanjem Univerziteta. U okviru rasprave o finansijskim dokumentima, komentarisana je disproporcija u budžetskim izdvajanjima za dva javna univerziteta u Republici Srpskoj, te istaknuta potreba da se svi politički subjekti aktivnije …

Pročitajte