Start / Vijesti - Univerzitet / Sjednice Senata

Sjednice Senata

Održana sjednica novog saziva Senata

U amfiteatru Elektrotehničkog fakulteta danas je održana sjednica Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu na kojoj je konstituisan novi saziv najvišeg akademskog tijela Univerziteta. Novi saziv Senata, osim rektora, prorektora i studenata sva tri ciklusa studija, čine i dekani organizacionih jedinica Univerziteta. Tokom ove sjednice razmatran je i usvojen Izvještaj o …

Pročitajte

Održana XVI sjednica Senata

Na šesnaestoj redovnoj sjednici Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, održanoj 30. juna 2020. godine u prostorijama Rektorata, usvojeni su izvodi iz zapisnika sa devete sjednice Senata, održane 27. februara. Takođe, usvojeni su zapisnici, te verifikovane odluke i zaklјučci sa šest prethodnih sjednica Senata koje su održane elektronskim putem. Na dnevnom …

Pročitajte

Održana IX sjednica Senata

Na devetoj sjednici Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, održanoj 27. februara 2020. godine u prostorijama Rektorata, razmatran je i i usvojen Izvještaj o radu Univerziteta za 2019. godinu. Takođe, donijete su odluke o izborima u akademska zvanja na Muzičkoj akademiji,  Filozofskom fakultetu, Elektrotehničkom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Akademiji likovnih umjetnosti, Elektrotehničkom …

Pročitajte

Održana VIII sjednica Senata

Na osmoj sjednici Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, održanoj 30. januara 2020. godine u prostorijama Rektorata, donijeta je odluka o prijedlogu Odbora za dodjelu priznanja Univerziteta u Istočnom Sarajevu za dodjelu počasnog doktorata piscu Peteru Handkeu (Peter Handke). Takođe, donijete su odluke o izborima u akademska zvanja na Pedagoškom fakultetu, …

Pročitajte

Održana VII sjednica Senata

Na sedmoj sjednici Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, održanoj 26. decembra 2019. godine u prostorijama Rektorata, donijete su odluke o izborima u akademska zvanja na Fakultetu poslovne ekonomije Bijelјina, Medicinskom fakultetu Foča, Elektrotehničkom fakultetu Istočno Sarajevo, Filozofskom fakutetu Pale, Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje i Polјoprivrednom fakultetu Istočno Sarajevo. Donijeta je …

Pročitajte

Održana VI sjednica Senata

Na 6. sjednici Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, održanoj 28. novembra 2019. godine izabran je prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta doc. dr Marko Gutalј. Razmatrani su i usvojeni prijedlozi lista odgovornih nastavnika i saradnika za akademsku 2019/2020. godinu na prvom, drugom i trećem ciklusu studija. Donesena je odluka …

Pročitajte

Održana V sjednica Senata

U Rektoratu Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je održana redovna, peta sjednica Senata, kojom je predsjedavao rektor prof. dr Milan Kulić. Na današnjoj sjednici Senat je imenovao novog predsjedavajućeg Strukovnog vijeća Biomedicinskih i biotehničkih nauka i zdravstva doc. dr Jelena Krunić.   Razmatrani su i usvojeni prijedlozi izmjene liste odgovornih …

Pročitajte

Održana III sjednica Senata

U Rektoratu Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je održana III sjednica Senata kojom je predsjedavao rektor prof. dr Stevo Pašalić. Na današnjoj sjednici jednoglasno je izabran prorektor za nauku, istraživanje i razvoj Univerziteta u Istočnom Sarajevu doc. dr Jelena Krunić. Razmatrani su i usvojeni prijedlozi lista odgovornih nastavnika i saradnika …

Pročitajte