Sjednice Senata

Održana XIX sjednica Senata

U četvrtak, 15. jula, održana je osamnaesta sjednica Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kojom je predsjedavao rektor prof. dr Milan Kulić. Na sjednici su usvojene odluke o izborima u akademska zvanja, te je riješeno po zahtjevima za preispitivanje prethodnih odluka o izborima u akademska zvanja. Usvajen je  Izvještaja o rezultatima …

Pročitajte

Održana osamnaesta sjednica Senata

U četvrtak, 24. juna, održana je osamnaesta sjednica Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Na sjednici su usvojene odluke o izborima u akademska zvanja, te je riješeno po zahtjevima za preispitivanje prethodnih odluka o izborima u akademska zvanja. Donijete su  odluke o dodjeli nagrada i priznanja Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Na …

Pročitajte

Održana sedamnaesta sjednica Senata

U četvrtak, 27. maja, održana je sedamnaesta sjednica Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu kojom je predsjedavao rektor prof. dr Milan Kulić. Na sjednici su usvojene odluke o izborima u akademska zvanja, te donijete odluke o prihvatanju Izvještaja Komisije o ocjeni podobnosti kandidata i tema doktorskih disertacija, kao i odluke o …

Pročitajte

Održana petnaesta sjednica Senata

U četvrtak, 29. aprila, održana je petnaesta sjednica Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu kojom je predsjedavao rektor prof. dr Milan Kulić. Na sjednici su usvojene odluke o izborima u akademska zvanja, te donijeta odluka o prihvatanju Izvještaja Komisije o ocjeni podobnosti kandidata i tema doktorskih disertacija. Donijeta je Odluka o …

Pročitajte

Održana XIV sjednica Senata

U četvrtak, 25. marta, održana je četrnaesta sjednica Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu kojom je predsjedavao rektor prof. dr Milan Kulić. Usljed nepovoljne epidemiološke situacije, sjednica najvišeg akademskog tijela Univerziteta održana je putem video konferencije. Na sjednici su usvojene odluke o izborima u akademska zvanja, te donijeta odluka o prihvatanju …

Pročitajte

Održana XIII sjednica Senata

U amfiteatru Muzičke akademije danas je održana XIII sjednica Senata Univerziteta kojom je predsjedavao rektor prof. dr Milan Kulić. Najviši organ Univerziteta usvojio je Izvještaj o radu Univerziteta za 2020. godinu. Razmatrane su i usvojene izmjene i dopune listi odgovornih nastavnika i saradnika za akademsku 2020/2021. godinu na fakultetima/akademijama Univerziteta …

Pročitajte

Održana XII sjednica Senata

U amfiteatru Muzičke akademije danas je održana XII sjednica Senata Univerziteta kojom je predsjedavao rektor prof. dr Milan Kulić. Najviši organ Univerziteta donio je odluku o utvrđivanju prijedloga plana upisa broja studenata, čije se studije finansiraju na teret budžeta Republike Srpske, za upis u prvu godinu prvog i drugog ciklusa …

Pročitajte

Održana XI sjednica Senata

U amfiteatru Muzičke akademije danas je održana XI sjednica Senata Univerziteta kojom je predsjedavao rektor prof. dr Milan Kulić. Na dnevnom redu današnje sjednice Senata bilo je i konstatovanje  izbora člana Senata Univerziteta iz reda studenata Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Donijeta je odluka o usvajanju izmjena i dopuna listi odgovornih …

Pročitajte

Održana VII sjednica Senata

U amfiteatru Muzičke akademije danas je održana VII sjednica Senata Univerziteta kojom je predsjedavao rektor prof. dr Milan Kulić. Najviši organ Univerziteta donio je odluku o organizaciji nastavnog procesa za sve godine svih ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini. Odobren je prijedlog odluke o povećanju broja studenata za upis na …

Pročitajte

Održana IV sjednica Senata

U amfiteatru Elektrotehničkog fakulteta danas je održana IV sjednica Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu kojom je predsjedavao rektor prof. dr Milan Kulić. Razmatrane su i usvojene izmjene i dopune listi odgovornih nastavnika i saradnika za akademsku 2020/2021. godinu na prvom i drugom ciklusu studija na fakultetima/akademijama Univerziteta u Istočnom Sarajevu. …

Pročitajte