Sjednice Senata

Održana XXXV sjednica Senata

U četvrtak, 26. maja, održana je XXXV redovna sjednica Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na kojoj je usvojen Statut Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Na sjednici je donijeta Odluka o raspisivanju konkursa za upis studenata na prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa, u akademskoj 2022/2023. godini, na Univerzitetu u Istočnom …

Pročitajte

Održana XXXII sjednica Senata

U četvrtak, 28. aprila, održana je XXXII redovna sjednica Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na kojoj je usvojen Izvještaj o radu Univerziteta za 2021. godinu. Na sjednici su konstatovani izbori u akademska zvanja na fakultetima/akademijama Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Donijeta je odluka o usvajanju izmjena i dopuna listi odgovornih nastavnika …

Pročitajte

Održana XXXI sjednica Senata

U četvrtak, 31. marta, održana je XXXI redovna sjednica Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kojom je predsjedavao rektor prof. dr Milan Kulić. Na sjednici je konstatovan prestanak funkcije prorektora za nastavu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i prestanak svojstva člana i predsjedavajućeg Vijeća prirodnih nauka, inženjerstva i tehnologije prof. dr Veri …

Pročitajte

Rukovodstvo Univerziteta i članovi Senata informisali javnost o rezultatima rada i aktuelnostima

Rukovodstvo Univerziteta i članovi Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu održali su danas konferenciju za medije, nakon održane posebne – 29. sjednice Senata, kako bi informisali o rezultatima rada Univerziteta i upisu studenata u akademsku 2022/2023. godinu, kao i aktivnostima na obilježavanju jubileja – 30 godina Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Ove …

Pročitajte

Održana XXVIII sjednica Senata

Na sjednici Senata održanoj 24. februara izvršeni su izbori u akademska zvanja na više fakulteta Univerziteta. Razmatran je i usvojen Prijedlog Statuta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Na sjednici Senata usvojen je Izvještaj o sprovedenoj studentskoj elektronskoj anketi za zimski semestar akademske 2021/2022. godine Usvojene su izmjene i dopune listi odgovornih …

Pročitajte

Održana XXVII sjednica Senata

Na sjednici Senata održanoj 28. januara izvršen je izbor članova Vijeća prirodnih nauka, inženjerstva i tehnologije – predstavnika Fakulteta za proizvodnju i menadžment Trebinje. Izvršeni su izbori u akademska zvanja na više fakulteta Univerziteta. Donijeta je odluka o prihvatanju Izvještaja Komisije o ocjeni podobnosti teme i kandidata doktorske disertacije pod …

Pročitajte

Održana XXVI sjednica Senata

Na sjednici Senata održanoj 23. decembra usvojeni su zapisnici sa prethodnih sjednica Senata Univerziteta. Izvršeni su izbori u akademska zvanja, te usvojeni izvještaji o podobnosti tema i kandidata doktorskih disertacija. Donijeta je odluka o usvajanju izmjena i dopuna listi odgovornih nastavnika i saradnika za akademsku 2021/2022. godinu, na fakultetima/akademijama Univerziteta …

Pročitajte

Održana XXIII sjednica Senata

U četvrtak, 28. oktobra, održana je XXIII sjednica Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kojom je predsjedavao rektor prof. dr Milan Kulić. Na sjednici su usvojene odluke o izborima u akademska zvanja, kao i izvještaji o podobnosti tema i kandidata doktorskih disertacija, te izvještaji o urađenim doktorskim disertacijama. Usvojeni su izvještaji …

Pročitajte

Održana XXII sjednica Senata

U četvrtak, 30. septembra, održana je dvadesetdruga sjednica Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kojom je predsjedavao rektor prof. dr Milan Kulić. Na sjednici su usvojene odluke o izborima u akademska zvanja, te je riješeno po zahtjevima za preispitivanje prethodnih odluka o izborima u akademska zvanja. Utvrđen je prijedlog za izbor …

Pročitajte

Održana XIX sjednica Senata

U četvrtak, 15. jula, održana je osamnaesta sjednica Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kojom je predsjedavao rektor prof. dr Milan Kulić. Na sjednici su usvojene odluke o izborima u akademska zvanja, te je riješeno po zahtjevima za preispitivanje prethodnih odluka o izborima u akademska zvanja. Usvajen je  Izvještaja o rezultatima …

Pročitajte